P_cap

ยาสมุนไพรประเภทแคปซูล

กระชายดำ

คุณสมบัติ

กระเทียมสกัด

คุณสมบัติ

ขมิ้นชัน

คุณสมบัติ

ขิง

คุณสมบัติ

ขี้เหล็ก

คุณสมบัติ

ดอกคำฝอย

คุณสมบัติ

เถาว์วัลย์เปรียง

คุณสมบัติ

บอระเพ็ด

คุณสมบัติ

บัวบก

คุณสมบัติ

ปัญจขันธ์

คุณสมบัติ

พริกไทยดำ

คุณสมบัติ

พูลคาว

คุณสมบัติ

เพ็ชรสังฆาต

คุณสมบัติ

ฟ้าทะลายโจร

คุณสมบัติ

มะระขี้นก

คุณสมบัติ

มะรุม

คุณสมบัติ

รางจืด

คุณสมบัติ

ส้มแขก

คุณสมบัติ

หญ้าปักกิ่ง

คุณสมบัติ

เหงือกปลาหมอ

คุณสมบัติ

เห็ดหลินจือ

คุณสมบัติ

ยาตำรับโคคลาน

คุณสมบัติ

ยาตำรับจันทลีลา

คุณสมบัติ

ยาตำรับตรีผลา

คุณสมบัติ

ยาตำรับประสะไพล

คุณสมบัติ

ยาตำรับผสมหมามุ๋ย

คุณสมบัติ

ยาตำรับภูมิชีวา

คุณสมบัติ

ยาตำรับลดความดัน

คุณสมบัติ

ยาตำรับสหัสธารา

คุณสมบัติ

ยาตำรับห้าราก

คุณสมบัติ