Activity

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำทีมโดย พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และทีมงานได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มให้กับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชม

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยา(ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์) ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(Sinovac) รอบที่2 เข็มแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 40 คน และกลุ่มประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค(อายุ 18-20 ปี)*โรคเบาหวาน จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ100 จากวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย กำหนดฉีดเข็มที่2 กลุ่มนี้อีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรและอสม.จำนวน 42 คน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac)เข็มแรก ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย จะดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งวางระบบเพิ่มเติมรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในอำเภอบางกระทุ่มต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับฟังการบรรยายการผลิตยาสมุนไพร การดำเนินงานคลินิกัญชา การวางแผนการเตรียมการโรงงานผลิตเพื่อรองรับการผลิตกัญชา และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพร คลินิกกัญชา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการผลิตยาสมุนไพร งานสาธารณสุขของอำเภอบางกระทุ่ม

วันนี้(15ก.พ.2564) คุณประสิทธิ์ เข็มเงิน มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีนายประกอบ ทิมกระจีน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มกราบขอบพระคุณ พระปลัดรัฐชัย แสงชาวนา (อัคคะปัญโญ) บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เพื่ออุทิศให้ นายฮีเม้ง แซ่แต้-นางทองสุข สุขใส และนายธงชัย แสงชาวนา โดยมีตัวแทนกลุ่มการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางกระทุ่ม ที่มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณออ แก้วทองคำ และครอบครัว ที่นำราดหน้าและมะยมเชื่อมมาเลี้ยงผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วันนี้(8ม.ค.64) พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม และจากนั้นนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ที่มอบฉากกั้นอะคริลิคใสให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่มเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื่อโรคสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณ คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา บมจ.บูติคนิวซิตี้ ที่มอบชุดPPE ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่1ม.ค.2564 คุณแม่ระเบียบ ภู่ระหงษ์ คุณดนัย ภู่ระหงษ์และครอบครัว มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมพัดลม จำนวน 3 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีตัวแทนตึกผู้ป่วยในเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่29ธ.ค.2563 คุณสมชาย จตุรสิทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีพญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

งานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นวันเกษียณอายุราชการของ คุณประนอม ฤดีและคุณกัลยา  ขยันกิจ ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ มีวันเวลาที่สวยงาม หลุดพ้นจากเวลาแห่งความทุกข์ยากเสียที ขอให้มีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไป

กิจกรรมก้าวท้าใจ&วิ่งไล่พุง

ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม ผู้แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม เปิดงาน ก้าวท้าใจ & วิ่งไล่พุง อำเภอบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในเขตอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่20พ.ย.2562 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประเด็นอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม คณะกรรมการพชอ.ได้ติดตามการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุตามเเนวทาง D-RTI ประกอบด้วยการจัดการข้อมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การขับเคลื่อนในระดับชุมชน พร้อมทั้งได้เพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการพชอ.ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งเเต่เริ่มต้นเเละการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณวสุพล คุ้มไพบูลย์ (คุณลุงนัฐ) ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอบางกระทุ่ม และครอบครัว นำขนมจีนน้ำยา ข้าวไข่เจียวหมูสับ และน้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบให้คุณแม่ทองคำ คุ้มไพบูลย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 11ก.ค.61 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวพิษณุโลกรวมพลังป้องกันมหันตภัยไข้เลือดออก โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระภิกษุจากวัดห้วยแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ร่วมประชาคมเพื่อหามาตรการป้องกันไข้เลือดออก

โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ทำโครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561 “การดูแลรักษาเท้าและข้อเข่าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ระหว่าง 18 มิ.ย.61 – 18 ก.ค.61

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
วันปิยมหาราช ประจำปี2560

งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
ประกวด R2R ระดับเขต
ประกวด R2R ระดับกระทรวง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า