Activity

ภาพกิจกรรม————————————————————————

งานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นวันเกษียณอายุราชการของ คุณประนอม ฤดีและคุณกัลยา  ขยันกิจ ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ มีวันเวลาที่สวยงาม หลุดพ้นจากเวลาแห่งความทุกข์ยากเสียที ขอให้มีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไป

กิจกรรมก้าวท้าใจ&วิ่งไล่พุง

ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม ผู้แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม เปิดงาน ก้าวท้าใจ & วิ่งไล่พุง อำเภอบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในเขตอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่20พ.ย.2562 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประเด็นอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม คณะกรรมการพชอ.ได้ติดตามการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุตามเเนวทาง D-RTI ประกอบด้วยการจัดการข้อมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การขับเคลื่อนในระดับชุมชน พร้อมทั้งได้เพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการพชอ.ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งเเต่เริ่มต้นเเละการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณวสุพล คุ้มไพบูลย์ (คุณลุงนัฐ) ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอบางกระทุ่ม และครอบครัว นำขนมจีนน้ำยา ข้าวไข่เจียวหมูสับ และน้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบให้คุณแม่ทองคำ คุ้มไพบูลย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 11ก.ค.61 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวพิษณุโลกรวมพลังป้องกันมหันตภัยไข้เลือดออก โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระภิกษุจากวัดห้วยแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ร่วมประชาคมเพื่อหามาตรการป้องกันไข้เลือดออก

โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ทำโครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561 “การดูแลรักษาเท้าและข้อเข่าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ระหว่าง 18 มิ.ย.61 – 18 ก.ค.61

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
วันปิยมหาราช ประจำปี2560

งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
ประกวด R2R ระดับเขต
ประกวด R2R ระดับกระทรวง