Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

 • (01-06-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (24-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอันตร้าซาวด์ (Ultrasound combine ES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (10-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (09-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ (โรงพยาบางบางกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (02-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีออกไซต์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (18-01-64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (20-01-64) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื่ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซต์ 100% แบบเจาะแก๊ชอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (20-01-64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-01-64) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาด
 • (11-01-64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างระบบประปา โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • (17-12-63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (09-12-63) ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดึงคอและหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะ เช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.บางกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • (18-01-64)เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ITA ปี 2564
  1. คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
  2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
  4. ข้อมูลผู้บริหาร
  5. นโยบายของผู้บริหาร
  6. โครงสร้างหน่วยงาน
  7. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  10. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
  11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  16. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  17. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  19. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  20. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  21. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  22. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  23. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563
  24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  25. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
  26. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2564
  27. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
  28. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
  29. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
  30. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) ตุลาคม 2563
  31. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) พฤศจิกายน 2563

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ ร้านหมูปิ้งเฮียพงษ์(สี่แยกหัวรอ) ร่วมสบทบทุนจากพนักงานบริษัทไทยแอโรว์และเพื่อนๆทุกคน และครอบครัวรุ่งรังษี ร้านขนมแคทไดฟุกุ ที่มอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมเบเกอร์รี่ต่างๆ เต้าหวยนมสด และนมสดสตอเบอร์รี่ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มต่อสู้กับCOVID-19

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(Sinovac) รอบที่2 เข็มแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 40 คน และกลุ่มประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค(อายุ 18-20 ปี)*โรคเบาหวาน จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ100 จากวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย กำหนดฉีดเข็มที่2 กลุ่มนี้อีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรและอสม.จำนวน 42 คน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac)เข็มแรก ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย จะดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งวางระบบเพิ่มเติมรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในอำเภอบางกระทุ่มต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับฟังการบรรยายการผลิตยาสมุนไพร การดำเนินงานคลินิกัญชา การวางแผนการเตรียมการโรงงานผลิตเพื่อรองรับการผลิตกัญชา และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพร คลินิกกัญชา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการผลิตยาสมุนไพร งานสาธารณสุขของอำเภอบางกระทุ่ม

วันนี้(15ก.พ.2564) คุณประสิทธิ์ เข็มเงิน มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีนายประกอบ ทิมกระจีน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มกราบขอบพระคุณ พระปลัดรัฐชัย แสงชาวนา (อัคคะปัญโญ) บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เพื่ออุทิศให้ นายฮีเม้ง แซ่แต้-นางทองสุข สุขใส และนายธงชัย แสงชาวนา โดยมีตัวแทนกลุ่มการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางกระทุ่ม ที่มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณออ แก้วทองคำ และครอบครัว ที่นำราดหน้าและมะยมเชื่อมมาเลี้ยงผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วันนี้(8ม.ค.64) พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม และจากนั้นนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ที่มอบฉากกั้นอะคริลิคใสให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่มเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื่อโรคสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณ คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา บมจ.บูติคนิวซิตี้ ที่มอบชุดPPE ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่1ม.ค.2564 คุณแม่ระเบียบ ภู่ระหงษ์ คุณดนัย ภู่ระหงษ์และครอบครัว มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมพัดลม จำนวน 3 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีตัวแทนตึกผู้ป่วยในเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่29ธ.ค.2563 คุณสมชาย จตุรสิทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีพญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Read more>>