Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

 • (22-06-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (DR and CR) พร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (01-06-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (24-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอันตร้าซาวด์ (Ultrasound combine ES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (10-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (09-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ (โรงพยาบางบางกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (02-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีออกไซต์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (6-07-64)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18-01-64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ITA ปี 2564

57.ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
58.โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
59.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
60.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
61.ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยา(ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์) ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 18 มิถุนายน 64 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับมอบตู้ความดันบวกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการดำเนินงานตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้รับบริการ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ ร้านหมูปิ้งเฮียพงษ์(สี่แยกหัวรอ) ร่วมสบทบทุนจากพนักงานบริษัทไทยแอโรว์และเพื่อนๆทุกคน และครอบครัวรุ่งรังษี ร้านขนมแคทไดฟุกุ ที่มอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมเบเกอร์รี่ต่างๆ เต้าหวยนมสด และนมสดสตอเบอร์รี่ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มต่อสู้กับCOVID-19

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(Sinovac) รอบที่2 เข็มแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 40 คน และกลุ่มประชาชนผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค(อายุ 18-20 ปี)*โรคเบาหวาน จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ100 จากวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย กำหนดฉีดเข็มที่2 กลุ่มนี้อีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรและอสม.จำนวน 42 คน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac)เข็มแรก ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย จะดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งวางระบบเพิ่มเติมรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในอำเภอบางกระทุ่มต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับฟังการบรรยายการผลิตยาสมุนไพร การดำเนินงานคลินิกัญชา การวางแผนการเตรียมการโรงงานผลิตเพื่อรองรับการผลิตกัญชา และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพร คลินิกกัญชา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการผลิตยาสมุนไพร งานสาธารณสุขของอำเภอบางกระทุ่ม

วันนี้(15ก.พ.2564) คุณประสิทธิ์ เข็มเงิน มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีนายประกอบ ทิมกระจีน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มกราบขอบพระคุณ พระปลัดรัฐชัย แสงชาวนา (อัคคะปัญโญ) บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เพื่ออุทิศให้ นายฮีเม้ง แซ่แต้-นางทองสุข สุขใส และนายธงชัย แสงชาวนา โดยมีตัวแทนกลุ่มการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางกระทุ่ม ที่มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณออ แก้วทองคำ และครอบครัว ที่นำราดหน้าและมะยมเชื่อมมาเลี้ยงผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วันนี้(8ม.ค.64) พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม และจากนั้นนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ที่มอบฉากกั้นอะคริลิคใสให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่มเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื่อโรคสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณ คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา บมจ.บูติคนิวซิตี้ ที่มอบชุดPPE ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่1ม.ค.2564 คุณแม่ระเบียบ ภู่ระหงษ์ คุณดนัย ภู่ระหงษ์และครอบครัว มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมพัดลม จำนวน 3 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีตัวแทนตึกผู้ป่วยในเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่29ธ.ค.2563 คุณสมชาย จตุรสิทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมีพญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Read more>>