Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • ITA ปี 2567

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/ประกาศที่ระบุกรอบแนวทาง

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้การสนับสนุนมอบเก้าอี้นั่งพักคอย สำหรับให้ผู้มารับบริการนั่งรอตรวจ จำนวน 21 ชุด โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเนินกุม มอบพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณชาคริยา ขุนชัย มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ตัว ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 13 ธ.ค. 2566 คปสอ.บางกระทุ่ม นำโดยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยนายอนุ เสาวกูล สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม และทีม MCATT ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจพระสงฆ์ในวัดและประชาชนบริเวณใกล้เคียง จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศาลาการเปรียญไม้สัก 2 ชั้น วัดห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 13 ธ.ค. 2566 จากการพูดคุยเบื้องต้น จำนวน 65 ราย อยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 63 ราย และได้รับผลกระทบทางจิตใจมาก จำนวน 2 ราย ได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแนะนำวิธีการผ่อนคลายตนเอง

วันที่ 24 พ.ย. 66 คปสอ.บางกระทุ่มดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ฟรี 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win โดยทีมคปสอ.บางกระทุ่มได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ในกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 269 คน ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 พ.ย. 66 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คปสอ.บางกระทุ่ม ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 พ.ย. 66 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายอนุ เสาวกูล สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.บางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คปสอ.บางกระทุ่มที่ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ วัดท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 พ.ย. 66 คปสอ.บางกระทุ่ม นำโดยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ประธาน คปสอ.บางกระทุ่ม นายอนุ เสาวกูล รองประธานคปสอ.บางกระทุ่ม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน และตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม โดยมีนางทิพย์ยุพา พิศอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณรุ่งธรรม มากอิ่ม และครอบครัว มอบพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 10 ตัว และมอบเงินสมทบ จำนวน 2,000 บาท ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณประเมิน เงินกลั่น มอบถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ถัง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณภัทราภรณ์ เกิดบ้านใหม่ มอบพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว เพื่อุทิศให้คุณพ่อทม เกิดบ้านใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 8 พ.ย. 66 แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนHPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ฟรี 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win กล่าวรายงานโดยนายอนุ เสาวกูล สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โดยทีมคปสอ.บางกระทุ่มได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 107 คน ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม

แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูสุนทรกิตติรัต เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้วและเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่มให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ณ อุโบสถ วัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์ พุ่มอยู่ และครอบครัว มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน และวอคเกอร์ (Walker) จำนวน 1 อัน ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณแจ่มจันทร์ จันทร์พรหมมา มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลบางกระทุ่มจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัfพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยนายอนุ เสาวกูลสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ดร.ปิยะวรรณ จันทร์สุข ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้, มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและออกเยี่ยมบ้านเพื่อมอบรถเข็นนั่งให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบางกระทุ่ม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งจากโครงการธนาคารความดีวิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้มารับบริการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติโรงพยาบาลบางกระทุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน พร้อมทั้งทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป โดยจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากการทำบุญและปัจจัยส่วนหนึ่งออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ๊ง(ป่อเต็กตึ๊ง) ให้การสนับสนุนมอบเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ (Automated Chest compression) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ให้การสนับสนุนมอบพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว ไฟฉุกเฉิน 3 ตัว และไฟฉายคาดหัว จำนวน 4 ตัว ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณทศพร กี่เอี่ยน ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 4 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณลำเจียก ท้วมจันทร์ ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

Read more>>