Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • (22-08-2566) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ
  • (11-08-2566) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง
  • (10-07-2566) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566
  • (26-01-2566) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง (งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด 20%)
  • (23-01-2566) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง (งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด 20%)
  • (21-11-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
  • (21-10-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565
  • (20-10-2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • ITA ปี 2564

57.ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
58.โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
59.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
60.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
61.ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณแจ่มจันทร์ จันทร์พรหมมา มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลบางกระทุ่มจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัfพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมด้วยนายอนุ เสาวกูลสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ดร.ปิยะวรรณ จันทร์สุข ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้, มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและออกเยี่ยมบ้านเพื่อมอบรถเข็นนั่งให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลบางกระทุ่ม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งจากโครงการธนาคารความดีวิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้มารับบริการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติโรงพยาบาลบางกระทุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน พร้อมทั้งทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป โดยจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากการทำบุญและปัจจัยส่วนหนึ่งออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ๊ง(ป่อเต็กตึ๊ง) ให้การสนับสนุนมอบเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ (Automated Chest compression) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ให้การสนับสนุนมอบพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว ไฟฉุกเฉิน 3 ตัว และไฟฉายคาดหัว จำนวน 4 ตัว ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณทศพร กี่เอี่ยน ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

วันที่ 4 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณลำเจียก ท้วมจันทร์ ให้การสนับสนุนมอบเครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

Read more>>