Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

 • (21-11-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
 • (16-09-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (05-09-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (31-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (30-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบลมร้อน แบบ 12 ถาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับเม็ดยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูล กึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดสมุนไพร พร้อมกรองผง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (24-08-2565) ประกาศร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (19-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • (18-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (18-08-2565) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน ๑๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (10-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (DR and CR) พร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (08-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (03-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (02-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (02-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำ ฝ.33 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (22-07-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • (05-07-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ และปรับอากาศห้องตรวจผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (19-04-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (05-04-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง​จ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บขยะ  โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (31-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์เติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (23-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (21-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • (21-10-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565
 • (20-10-2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566
 • (18-08-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ​(01-03-2565) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง (งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • (01-03-2565) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง(งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • (19-01-2565) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบค่าเสื่อมปี 2565 ระดับเขต 10%)
 • (07-01-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ปี 2565
 • (01-12-2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
 • (07-10-2564) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 ปี 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (6-07-64)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18-01-64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ITA ปี 2564

57.ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
58.โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
59.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
60.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
61.ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำทีมโดย พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และทีมงานได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มให้กับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชม

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยา(ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์) ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

Read more>>