Home


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

 • (19-04-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (05-04-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง​จ้างเหมาต่อเติมอาคารเก็บขยะ  โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (31-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์เติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (23-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (21-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (16-03-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (14-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (08-03-2565) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง  จำนวน 1 เครื่อง
 • (08-03-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (02-03-2565) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง
 • (28-02-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ จ้างเหมาต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 43.80 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน​ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (17-02-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์​สำนักงาน จำนวน​ 3​ รายการ​ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (09-02-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (08-02-2565) ประกาศ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เรื่อง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อครุภัณฑ์​คอมพิวเตอร์​ จำนวน​ 1​ รายการ​ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง
 • (31-01-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (31-01-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (27-01-2565) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
 • (20-01-2565) ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
 • (20-01-2565) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (22-11-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (22-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ​(01-03-2565) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง (งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • (01-03-2565) ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง(งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • (19-01-2565) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบค่าเสื่อมปี 2565 ระดับเขต 10%)
 • (07-01-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ปี 2565
 • (01-12-2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
 • (07-10-2564) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 ปี 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (6-07-64)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18-01-64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ITA ปี 2564

57.ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
58.โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
59.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
60.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
61.ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำทีมโดย พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และทีมงานได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มให้กับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชม

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยา(ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์) ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

Read more>>