Bangkrathum Hospital

Job

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานสนาม และงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานโรงครัว

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานโรงครัว

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป(โรงครัว) ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2562

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง รับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงครัว ระหว่างวันที่ 10 – 18 กันยายน 2561

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Download

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2561 ที่งานแผนงาน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Download

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2561 ที่งานแผนงาน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Download

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน หน่วยจ่ายกลาง โรงครัว ประปา และขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2561 ที่งานแผนงาน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Download

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพรักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน รพ.บางกระทุ่ม รับสมัคร 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน  2 อัตรา ระหว่างวันที่  12 – 21  มีนาคม 2561

Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณุขทั่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 6 มีนาคม 2561

Download

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

Download

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2561

Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2561

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2560

Download

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ลูกมือช่าง วันนี้ – 12 เมษายน 2560

Download