Bangkrathum Hospital

Job

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2561

Download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2561

Download

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2560

Download

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ลูกมือช่าง วันนี้ – 12 เมษายน 2560

Download