HOME

 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สมุนไพรแคปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ยาหอมและลูกประคบ
ยาเม็ด
ยาน้ำ
ชาชง

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง รับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ(ครั้งที่ ๒) รพ.บางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) ฯ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

Read more>>

ลำดับการนำเสนอผลงาน CQI

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

ภาพกิจกรรม———————————————————-

 

สโมสรโรตารีวังจันทน์ บริจาคเครื่องมือแพทย์

วันนี้เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีวังจันทน์ได้นำเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง และที่นอนลม จำนวน 1 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ และคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ

 

 

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

พญ.ศุภลดา เชี่ยวชาญวิทย์ ที่ปรึกษางานกายภาพบำบัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ คลินิกเบาหวานรักษ์สุข รพ.บางกระทุ่ม มีกิจกรรมบูรณาการร่วมกับงานการแพทย์แผนไทย ในการแนะนำบริการคลินิกกายภาพบำบัดและสอนการออกกำลังกาย และแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในชุมชน ตำบลวัดตายม เพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ

 

 

อำเภบางกระทุ่มออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดเนินกุ่ม ม.4 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มและนายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางกระท่ม นำคณะเจ้าหน้าที่และอสม.ให้บริการตรวจรักษาโรคประชาชน 58 ราย บริการทันตกรรม 26 ราย ตรวจวัดสายตา 80 ราย คัดกรองสุขภาพจิต 42 ราย คัดกรองเบาหวาน,ความดันโลหิต,เจาะเลือดหาสารพิษตกค้าง 112 ราย นอกจากนี้ยังมีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทองฝึกอาชีพทำกิ๊ฟติดผมและกศน.ฝึกทำโดนัทและจัดนิทรรศการ อสม.ชวนเลิกบุหรี่

 

 

วันที่ 2 มค.2562 เวลา 12.00 น.คุณสาธิต จันทรังษี(ลุงหมี) และกลุ่มคณะกู้ภัยอำเภอบางกระทุ่ม มอบเงินจำนวน 31,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จากการปั่นวิลแชร์ด้วยมือเปล่ารับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและประชาชน โดยมีแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณลุงหมีและคณะกู้ภัยอำเภอบางกระทุ่มเป็นอย่างสูง

 

Read more>>