HOME

 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สมุนไพรแคแซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ยาหอมและลูกประคบ
ยาเม็ด
ยาน้ำ
ชาชง

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานคลินิคโรคเรื้อรัง รับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) ฯ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

Read more>>

ลำดับการนำเสนอผลงาน CQI

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

ภาพกิจกรรม———————————————————-

คุณทองใบ  ชมยวง  บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 10,000 บาท  และคุณลำเพย แก้วกรี บริจาคเงินสมทบทุนค่าข้าวต้มสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1,500 บาท โดยมี พญ.ดวงรัตน์  เชี่ยวชาญวิทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ  โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมภาคเช้า  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม พญ.ดวงรัตน์  เชี่ยวชาญวิทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปัจจัย พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป จากนั้น ได้นำของที่ได้จากการทำบุญและปัจจัยส่วนหนึ่งออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 4 ราย ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล มีกิจกรรมดังนี้  1.กิจกรรมพัฒนาทาสีบริเวณบ่อสูบน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย 2.กิจกรรม “รักษ์สะอาดดาดฟ้า” ทำความสะอาดดาดฟ้าและหลังคาโรงพยาบาล เพื่อความสะอาดสวยงาม และป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ 3.กิจกรรม “เพาะปลูก เพราะรักษ์สุขภาพ” ปลูกผักทดแทนแปลงปลูกที่ได้ตัดจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว เพื่อหมุนเวียนการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายในโรงพยาบาล

กิจกรรม”หมอชวนวิ่ง”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะนักวิ่งจากอำเภอบางกระทุ่ม นำโดยแพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข ภาคส่วนต่างๆและประชาชน วิ่งนำคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่งส่งต่อให้นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 91 คน จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์รวมทั้งแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ในช่วงบ่ายทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยแก้วและเทศบาลตำบลบางกระทุ่มทำความสะอาดรางระบายน้ำ ปรับปรุงทาสีเส้นจราจรภายในโรงพยาบาล ฉีดพ่นยาฆ่ายุงตัวแก่และสำรวจซ้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Read more>>