Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง
  • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

  • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

  • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน
  • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณวสุพล คุ้มไพบูลย์ (คุณลุงนัฐ) ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอบางกระทุ่ม และครอบครัว นำขนมจีนน้ำยา ข้าวไข่เจียวหมูสับ และน้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบให้คุณแม่ทองคำ คุ้มไพบูลย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Read more>>