HOME

 

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานโรงครัว ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานสนามและปฏิบัติงานขับรถยนต์
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานสนาม และงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานโรงครัว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานโรงครัว

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 167 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ(ครั้งที่ ๒) รพ.บางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

Read more>>

ลำดับการนำเสนอผลงาน CQI

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

 ภาพกิจกรรม———————————————————-

นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการ

วันที่ 20มี.ค.62 น.พ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก และคณะนิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการ สสจ.พล พื้นที่คปสอ.บางกระทุ่ม โดยมี พ.ญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประธานคปสอ. นายวิเชียร มีบุญล้ำ สสอ.บางกระทุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่รับการนิเทศฯ

 

 

วันที่ 13มี.ค.62 สจ.ปกรณ์ หงษ์วิเศษ คุณศิริมณี มณีท่าโพธิ์ และคุณทิพวรรณ มณีท่าโพธิ์ บริจาคถังออกซิเจนขนาดกลาง จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณ

 

วันที่ 12มี.ค.62 คุณศรีศจี ขวัญทอง และคณะ บริจาคเงินให้ รพ.บางกระทุ่ม จำนวน 5,000 บาท

 

Read more>>