Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง
  • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

  • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

  • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน
  • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันนี้ เวลา10.30น. คุณแสง ลันขุนทด และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินทำเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 4,020 บาท โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 4ก.ค.2562 คุณวุฒิชัย-คุณแพรวพรรณ ทองสนธิ ร่วมบริจาคเงินทำเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 6,000 บาท โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา(ACS19) มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยในเขตอำเภอบางกระทุ่ม โรงพยาบาลกระทุ่มขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณวสุพล คุ้มไพบูลย์ (คุณลุงนัฐ) ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอบางกระทุ่ม และครอบครัว นำขนมจีนน้ำยา ข้าวไข่เจียวหมูสับ และน้ำดื่ม มาเลี้ยงผู้ป่วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พร้อมทั้งมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบให้คุณแม่ทองคำ คุ้มไพบูลย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Read more>>