HOME

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สมุนไพรแคแซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ยาหอมและลูกประคบ
ยาเม็ด
ยาน้ำ
ชาชง

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)  จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  ระดับเขต (10%)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  ระดับหน่วยบริการ (70%)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  (ครั้งที่ 2)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งแบบเจาะช่องขับถ่าย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดแรงดันของหลอดเลือด (ABI)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน
 • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 11ก.ค.61 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวพิษณุโลกรวมพลังป้องกันมหันตภัยไข้เลือดออก โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระภิกษุจากวัดห้วยแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ร่วมประชาคมเพื่อหามาตรการป้องกันไข้เลือดออก

โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ทำโครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561 “การดูแลรักษาเท้าและข้อเข่าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ระหว่าง 18 มิ.ย.61 – 18 ก.ค.61

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
วันปิยมหาราช ประจำปี2560

งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
ประกวด R2R ระดับเขต
ประกวด R2R ระดับกระทรวง