HOME

 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 
สมุนไพรแคแซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ยาหอมและลูกประคบ
ยาเม็ด
ยาน้ำ
ชาชง

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานโรงครัว
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงครัว ระหว่างวันที่ 10 – 18 กันยายน 2561
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) ฯ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลกจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน
 • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

ภาพกิจกรรม————————————————————————

 กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 91 คน จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์รวมทั้งแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ในช่วงบ่ายทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยแก้วและเทศบาลตำบลบางกระทุ่มทำความสะอาดรางระบายน้ำ ปรับปรุงทาสีเส้นจราจรภายในโรงพยาบาล ฉีดพ่นยาฆ่ายุงตัวแก่และสำรวจซ้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2561

 

โครงการชาวพิษณุโลกรวมพลังป้องกันมหันตภัยไข้เลือดออก
โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร”การดูแลรักษาเท้าและข้อเข่าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
วันปิยมหาราช ประจำปี2560
งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
ประกวด R2R ระดับเขต
ประกวด R2R ระดับกระทรวง